Το Εργαστήριο

Οι ριζικές αλλαγές στο οικοσύστημα, σε συνδυασμό με τη κλιματική αλλαγή και την αστικοποίηση, έχουν μεταβάλλει δραματικά το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί να επιβιώνουν, γεγονός που επιφέρει δραματικές επιπτώσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει πως περίπου 12,5 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως (~ 23% όλων των ετήσιων θανάτων παγκοσμίως) οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ή/και την αστικοποίηση (WHO, 2016).

Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σαφές, ότι το περιβάλλον επηρεάζει και έως ένα βαθμό καθορίζει, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ο όρος ποιότητα ζωής περιλαμβάνει όχι μόνο την υγεία, αλλά και την εκπαίδευση, τις συνθήκες διαβίωσης, την οικονομική ευημερία και τέλος την κοινωνική συνοχή. Πώς μπορούμε, λοιπόν, εμείς και οι μελλοντικές γενιές να αναπτυχθούμε μέσα σε ένα τόσο ριζικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον;

Στο FAME Lab οραματιζόμαστε έναν κόσμο, στον οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα κατανοεί πώς το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή τους και θα σχεδιάζει τους στόχους και τις δραστηριότητές τους με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη ευημερία της ανθρωπότητας. Στόχος μας είναι να γίνουμε φάρος καινοτομίας προς την κατεύθυνση αυτή, εμπνέοντας και αποκτώντας συνοδοιπόρους στη προσπάθεια για τη δημιουργία του κόσμου που ονειρευόμαστε

 

Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να κατανοήσει και να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στη ανθρώπινη ζωή. Κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην υγεία, την απόδοση και την παραγωγικότητα, καθώς και η προσαρμογή σε αυτούς, αναμφίβολα θα επιταχύνει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων – με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο.

 

Η ερευνητική ομάδα του FAME Lab ιδρύθηκε το 2008 για να μελετήσει τη λειτουργική αρχιτεκτονική των θηλαστικών σε σχέση με το περιβάλλον τους. Η ομάδα μας είναι μέλος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σήμερα αποτελείται από 16 ερευνητές πλήρους απασχόλησης και περισσότερους από 10 διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως τώρα έχουμε συμμετάσχει σε πάνω από 15 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε δημοσιεύσει πάνω από 170 επιστημονικά άρθρα, και έχουμε παρουσιάσει το έργο μας σε περισσότερα από 250 διεθνή συνέδρια. Η ενημέρωση για τις δράσεις και τα αποτελέσματα των ερευνών μας γίνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων twitter, facebook και youtube.

 

Βιβλιογραφική Αναφορά:

WHO. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Geneva: World Health Organization, 2016.