Μαθημα Εργο-Φυσιολογιας

Διάλεξη 1

Διάλεξη 2

Διάλεξη 3

Διάλεξη 4

Διάλεξη 5

Διάλεξη 6

Διάλεξη 7

Διάλεξη 8

Διάλεξη 9

Διάλεξη 10

Διάλεξη 11

Διάλεξη 12

Διάλεξη 13

Διάλεξη 14

Διάλεξη 15

Διάλεξη 16

Διάλεξη 17

Διάλεξη 18

Διάλεξη 19

Διάλεξη 20

Διάλεξη 21

Διάλεξη 22

Διάλεξη 23

Διάλεξη 24

Εργαστήριο 1

Εργαστήριο 2

Εργαστήριο 3

Εργαστήριο 4

Εργαστήριο 5

Εργαστήριο 6

Εργαστήριο 7

Εργαστήριο 8

Εργαστήριο 9

Εργαστήριο 10

Εργαστήριο 11

Εργαστήριο 12

Εργαστήριο 13

Εργαστήριο 14

Εργαστήριο 15

Εργαστήριο 16

Εργαστήριο 17

Εργαστήριο 18

Εργαστήριο 19

Εργαστήριο 20

Εργαστήριο 21

Εργαστήριο 22

Εργαστηριακά Τμήματα & Ομάδες Εργασίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 1

Τετάρτη 18:15 – 19:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 2

Πέμπτη 8:00 – 9:30

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 3

Πέμπτη 9:55 – 11:20

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 4

Πέμπτη 11:50 – 13:20

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 5

Πέμπτη 16:40 – 18:10

Αρχείο για τεστ Bosko και Wingate (Εργαστήριο 2)