ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διάλεξη 1

Διάλεξη 2

Διάλεξη 3

Διάλεξη 4

Διάλεξη 5

Διάλεξη 6

Διάλεξη 7

Διάλεξη 8

Διάλεξη 9

Διάλεξη 10

Διάλεξη 11

Ύλη Μαθήματος

Φοιτητές/τριες με δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση