Λειτουργία του Φαιού Λιπώδους Ιστού

Περιβαλλοντικές επιδράσεις στο μεταβολισμό
Η βιολογία και η γενετική του λιπώδους ιστού