Επικοινωνία

FAME Laboratory
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Καρυές, Τρίκαλα, 42100, Ελλάδα
Τηλ: +30 2431047079