Έρευνα στο FAME Laboratory

Έρευνα στο FAME Laboratory. Αυτό το βίντεο δείχνει τμήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο FAME Laboratory (www.famelab.gr) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών σε παρατεταμένη άσκηση.