Έρευνα στο FAME Laboratory

Αυτό το βίντεο δείχνει τμήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο FAME Laboratory (www.famelab.gr) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών σε παρατεταμένη άσκηση.

 

> Επιστροφή στη σελίδα ΝΕΑ