Το Εργαστήριο

Τις τελευταίες δεκαετίες, ριζικές αλλαγές στο οικοσύστημα, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την αστικοποίηση, έχουν μεταβάλλει δραματικά το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι έχουμε εξελιχθεί αρκετές χιλιάδες χρόνια, γεγονός που επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην ευημερία μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει πως περίπου 12,5 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως (~23% όλων των ετήσιων θανάτων παγκοσμίως) οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ή/και την αστικοποίηση (WHO, 2016). Συνολικά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία και αναγνωρίζονται ως προβλήματα δημόσιας υγείας.

 

Η ζωή των ανθρώπων εξαρτάται από το περιβάλλον και επηρεάζει όχι μόνο την καλή υγεία, αλλά και την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις οικονομικές ευκαιρίες και την κοινωνική σύνδεση. Πώς μπορούμε, λοιπόν, εμείς και οι μελλοντικές γενιές να αναπτυχθούμε μέσα σε ένα τόσο ριζικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον;

 

Για τον μετριασμό των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων, ιδίως ενόψει της κλιματικής αλλαγής απαιτείται συντονισμένη διεθνής δράση. Ολοένα περισσότερα στοιχεία δείχνουν την επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθούν συστήματα παρακολούθησης των επιπτώσεων στην υγεία που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την εκπαίδευση των πολιτών και των κοινωνιών σχετικά με τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, ενώ τα κατάλληλα πρωτόκολλα αντιμετώπισης και προσαρμογής θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια.

FAME Lab 4 - Το Εργαστήριο

FAME Lab - Man using protection mask while welding-5

Τις τελευταίες δεκαετίες, ριζικές αλλαγές στο οικοσύστημα, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την αστικοποίηση, έχουν μεταβάλλει δραματικά το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι έχουμε εξελιχθεί αρκετές χιλιάδες χρόνια, γεγονός που επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην ευημερία μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει πως περίπου 12,5 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως (~ 23% όλων των ετήσιων θανάτων παγκοσμίως) οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ή/και την αστικοποίηση (WHO, 2016). Συνολικά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία και αναγνωρίζονται ως προβλήματα δημόσιας υγείας.

FAME Lab 4 - Το Εργαστήριο

Η ζωή των ανθρώπων εξαρτάται από το περιβάλλον και επηρεάζει όχι μόνο την καλή υγεία, αλλά και την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις οικονομικές ευκαιρίες και την κοινωνική σύνδεση. Πώς μπορούμε, λοιπόν, εμείς και οι μελλοντικές γενιές να αναπτυχθούμε μέσα σε ένα τόσο ριζικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον;

FAME Lab - Man using protection mask while welding-5

Για τον μετριασμό των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων, ιδίως ενόψει της κλιματικής αλλαγής απαιτείται συντονισμένη διεθνής δράση. Ολοένα περισσότερα στοιχεία δείχνουν την επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθούν συστήματα παρακολούθησης των επιπτώσεων στην υγεία που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την εκπαίδευση των πολιτών και των κοινωνιών σχετικά με τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, ενώ τα κατάλληλα πρωτόκολλα αντιμετώπισης και προσαρμογής θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια.

Στο FAME Lab οραματιζόμαστε έναν κόσμο, στον οποίο η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων θα κατανοούν πώς το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή τους και θα σχεδιάζουν τους στόχους και τις δραστηριότητές τους με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη ευημερία της ανθρωπότητας. Στόχος μας είναι να δείξουμε το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση και να εμπνεύσουμε άτομα και φορείς να γίνουν συνοδοιπόροι μας προς τη δημιουργία του κόσμου που ονειρευόμαστε.

 

Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να κατανοήσει και να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην υγεία, τη σωματική απόδοση και την παραγωγικότητα, καθώς και η προσαρμογή σε αυτούς, αναμφίβολα θα επιταχύνει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων – με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο.

 

Η ερευνητική ομάδα του FAME Lab (Functional Architecture of Mammals in their Environment) ιδρύθηκε το 2008. Έκτοτε έχουμε συμμετάσχει σε >20 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς (χρηματοδότηση >19 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία), έχουμε δημοσιεύσει >230 επιστημονικά άρθρα και έχουμε παρουσιάσει το έργο μας σε περισσότερα >310 διεθνή συνέδρια. Η ενημέρωση για τις δράσεις και τα αποτελέσματα των ερευνών μας γίνεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα twitter, facebook, youtube και instagram.

 

Βιβλιογραφική Αναφορά:

WHO. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Geneva: World Health Organization, 2016.

Στο FAME Lab οραματιζόμαστε έναν κόσμο, στον οποίο η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων θα κατανοούν πώς το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή τους και θα σχεδιάζουν τους στόχους και τις δραστηριότητές τους με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη ευημερία της ανθρωπότητας. Στόχος μας είναι να γίνουμε δείξουμε το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση και να εμπνεύσουμε άτομα και φορείς να γίνουν συνοδοιπόροι μας προς τη δημιουργία του κόσμου που ονειρευόμαστε.

Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να κατανοήσει και να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην υγεία, την απόδοση και την παραγωγικότητα, καθώς και η προσαρμογή σε αυτούς, αναμφίβολα θα επιταχύνει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων – με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο.

Η ερευνητική ομάδα του FAME Lab (Functional Architecture of Mammals in their Environment) ιδρύθηκε το 2008. Έκτοτε έχουμε συμμετάσχει σε >20 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς (χρηματοδότηση >19 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία), έχουμε δημοσιεύσει >200 επιστημονικά άρθρα και έχουμε παρουσιάσει το έργο μας σε περισσότερα >300 διεθνή συνέδρια. Η ενημέρωση για τις δράσεις και τα αποτελέσματα των ερευνών μας γίνεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα twitter, facebook, youtube και instagram.

 

Βιβλιογραφική Αναφορά:

WHO. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. Geneva: World Health Organization, 2016.