Επιστημονικό Φόρουμ για την Καινοτομία 2016

Το Φόρουμ για την Επιστημονική Καινοτομία ήταν μια τριήμερη εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 11-13 Μαΐου 2016 από το FAME Lab σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του φόρουμ ήταν η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών οργανισμών σε διάφορους κλάδους, όπως η Γενετική, η Βιοχημεία, η Καινοτομία στην Επιστήμη, η Κλιματική Αλλαγή και η Θερμική Καταπόνηση στον Εργασιακό Περιβάλλον. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιστήμονες από πανεπιστήμια και αντιπρόσωποι από τη βιομηχανία από 8 χώρες (Ιταλία, Ρωσία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λευκορωσία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Κύπρος).

Το Φόρουμ για την Επιστημονική Καινοτομία ήταν μια τριήμερη εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 11-13 Μαΐου 2016 από το FAME Lab σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του φόρουμ ήταν η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών οργανισμών σε διάφορους κλάδους, όπως η Γενετική, η Βιοχημεία, η Καινοτομία στην Επιστήμη, η Κλιματική Αλλαγή και η Θερμική Καταπόνηση στον Εργασιακό Περιβάλλον. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιστήμονες από πανεπιστήμια και αντιπρόσωποι από τη βιομηχανία από 8 χώρες (Ιταλία, Ρωσία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λευκορωσία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Κύπρος).

1) Dr. Cosetta Ravelli, Department of Molecular and Translational Medicine, University of Brescia, Italy, “Fluorescent proteins-based models for the visualization of the tyrosine kinase receptor VEGFR2”

2) Mr. Sergei Shevchenko, Institute of Gene Biology, Russian Academy of Sciences, Russia, “UCP1 gene: from disorder to gene expression”

3) Ms. Tania Amorim, Centre of Research, Education, Innovation and Intervention in Sport, Faculty of Sports, University of Porto, Portugal & The Faculty of Education, Health and Wellbeing, University of Wolverhampton, UK, “Bone health and intensive physical exercise”

4) Dr. Petros Dinas, The Faculty of Education, Health and Wellbeing, University of Wolverhampton, UK, “Can brown and brown-like adipose tissue benefit human health? The role of exercise”

1) Prof. Thanasis Tziamourtas, School of Exercise and Science, University of Thessaly, Trikala, Greece, “Oxidative stress and cardio-metabolic disease”

2) Dr. Ioannis Fatouros, School of Exercise and Science, University of Thessaly, Trikala, Greece, ”Utilization of oxidative stress markers for diagnosis of sports-related maladaptations”

3) Ms. Kaitlyn Perrins and Dr. Andres Carrillo, Department of Exercise Science, Chatham University, Pittsburgh, PA, USA, “Physical performance on a high fat, low carbohydrate diet: a proposal for future research”

4) Dr. Athanasios Batagiannis, CETRI, Cyprus, “Innovation management in H2020 projects”

1) Ms. Stephanie Beechler – Dr. Andres Carrillo, Department of Exercise Science, Chatham University, Pittsburgh, PA, USA “Specialization and chaos: a necessary unity for the advance into novelty”

2) Ms. Erika Martin & Ms. Asya Spencer, Department of Exercise Science, Chatham University, Pittsburgh, PA, USA “A move from specialist to generalist: marathons to CrossFit®”

3) Mr. Vasilios Spahos, Ms. Eleni Kliafa & Mr. Alekos Ahilleas, Robotics Team, 7th Lyceum of Trikala, “Diving in the waters of Litheos with hydrobot Argolith”

4)Ms. Souzana Sofou, CETRI, Cyprus, “A new approach for the fabrication of orthopedic implants”

5) Dr. Alexis Kermanidis & Mr. Feidias Stamos, Centarus Racing Team, University of Thessaly, “Advanced materials for applications in the automotive industry”

6) Mr. Vasilis Sideris & Dr. Giannis Giakas, Biomechanical Solutions, CERTH, Greece, “Wishoe: a smart shoe – Kneerotmeter: assessing tibial torsion”

1) Dr. Andreas Flouris, FAME Laboratory, School of Exercise Science, University of Thessaly, “Human physiology in hot environments”

2) Prof. Tord Kjellstrom, CETRI, Cyprus, “Climate change impacts on working people”

3) Dr. Adrian Golemis, Space Generation Advisory Council, “White is the new green”