Μετεωρολογια

 

39.52 °N, 21.77 °E

Καιρός Τρίκαλα, Θεσσαλία, Ελλάδα

Μετεωρολογικός σταθμός FAME Lab 

39.52 °N, 21.77 °E

Καιρός Τρίκαλα, Θεσσαλία, Ελλάδα

Μετεωρολογικός σταθμός FAME Lab 

  55
Loading...
  7 km/h

.

.

  0 %       0 W/m²        0 km/h

Θερμοκρασία 24ώρου

Απλοποιημένος δείκτης Θερμοκρασίας Υγρού Βολβού και Μαύρου Σφαιριδίου

Η θερμοκρασία υγρού βολβού και μαύρου σφαιριδίου (ΘΥΒΜΑΣ, διεθνώς γνωστή ως «Wet-Bulb Globe Temperature» ή «WBGT») είναι ένας βιοκλιματικός δείκτης που προτείνεται ως δείκτης κινδύνου για θερμική καταπόνηση. Επινοήθηκε από τον Έλληνα μηχανικό-ερευνητή Κωνσταντίνο Πρόδρομο Γιάγκλου και τον Αμερικανό φυσιολόγο David Minard για λογαριασμό του Αμερικανικού Στρατού (Yaglou & Minard, 1957). Ο δείκτης ΘΥΒΜΑΣ εκτιμά τη θερμική καταπόνηση που δέχεται ένας άνθρωπος, η οποία είναι συνάρτηση των παραμέτρων του περιβάλλοντος και της θερμότητας που παράγεται εντός του σώματος από τη μεταβολική δραστηριότητα. Όπως καθορίζεται από το διεθνές πρότυπο ISO 7243:2017, σημείο 5 (ISO, 2017), ο δείκτης ΘΥΒΜΑΣ (μονάδα μέτρησης: °C) υπολογίζεται για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αξιολογώντας τρεις παραμέτρους:

 

  1. Τη φυσική θερμοκρασία υγρού βολβού (στην αγγλική γνωστή ως «natural wet-bulb temperature»), η οποία αξιολογείται με ένα υγρό θερμόμετρο εκτεθειμένο στην θερμική ακτινοβολία και τον άνεμο.
  2. Τη θερμοκρασία μαύρου σφαιριδίου (στην αγγλική γνωστή ως «globe temperature»), η οποία αξιολογείται μέσα σε μια μαύρη σφαίρα.
  3. Τη θερμοκρασία αέρα, η οποία αξιολογείται με ένα τυπικό θερμόμετρο υπό σκιά.

 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν μόνο μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα και σχετικής υγρασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απλοποιημένη εξίσωση του δείκτη ΘΥΒΜΑΣ, η οποία υπολογίζεται αυτόματα εδώ:

Πηγές:

  • Yaglou CP, Minard D. Control of heat casualties at military training centers. AMA Arch Ind Health. 1957; 16(4):302-316.
  • ISO 7243:2017. Ergonomics of the thermal environment — Assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index. International Organization for Standardization: Geneva.