Σύντομη δήλωση του Ανδρέα Φλουρή στο 7th Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean