ΘΥΒΜΑΣ – Δείκτης Θερμικής Καταπόνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, τέλος.

Είναι πρακτικώς αδύνατο. Δεν έχουμε πουθενά να τα βάλουμε. Ούτε διακομιστή (server) να τα αποθηκεύσουμε. Έτσι, ακόμη και η πρόεδρος να μας τα ζητούσε ευγενικά, δεν θα είχαμε κάτι να της δείξουμε.

 

—————————————————————————————-

ENGLISH

We don’t store your data, period.

We physically can’t. We have nowhere to store it. We don’t even have a server database to store it. So even if the president asked nicely to see your data, we wouldn’t have anything to show him.