Κινδυνεύει η υγεία μας από την κλιματική αλλαγή;

Κινδυνεύει η υγεία μας από την κλιματική αλλαγή;Κινδυνεύει η υγεία μας από την κλιματική αλλαγή; Τον τελευταίο αιώνα λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η χρήση ορυκτών καυσίμων, η αποψίλωση των ομβρόφιλων δασών και η κτηνοτροφία, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξήθηκε κατά 0.85°C. Η μεταβολή αυτή του κλίματος που οδηγεί σταδιακά στην υπερθέρμανση του πλανήτη εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για το περιβάλλον αλλά κυρίως για την ανθρώπινη υγεία.

Πόσο κινδυνεύουμε από την κλιματική αλλαγή