Μελέτη για τους κινδύνους μόλυνσης από μύκητες και παράσιτα μέσω ουσιών ανθρώπινης προέλευσης

FAME Lab - Μελέτη για τους κινδύνους μόλυνσης από μύκητες και παράσιτα μέσω ουσιών ανθρώπινης προέλευσηςΜελέτη για τους κινδύνους μόλυνσης από μύκητες και παράσιτα μέσω ουσιών ανθρώπινης προέλευσης.  Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έλαβε πρόσφατα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών για να εκπονήσει μελέτη αξιολόγησης όλων των λοιμωδών κινδύνων και να καθορίσει προληπτικά μέτρα για τη μετάδοση μυκήτων και παρασίτων που προέρχονται από όλους τους τύπους ουσιών ανθρώπινης προέλευσης.

Γράφει ο Πέτρος Ντίνας, Ερευνητής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων ανθρώπινων ιστών και κυττάρων καθώς και οι μεταγγίσεις αίματος και συστατικών του αυξάνεται ραγδαία, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες για θεραπεία. Για την αξιολόγηση και τη μείωση των κινδύνων λοιμώξεων που προέρχονται από ανθρώπινες ουσίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει υποχρεωτικές κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα ελέγχου ασφάλειας για όλους τους δότες των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης.

Ωστόσο, παρά τους υποχρεωτικούς ελέγχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα ελέγχου για λοιμώξεις που οφείλονται σε συγκεκριμένους τύπους μικροοργανισμών όπως μύκητες και παράσιτα. Επιπλέον, στοιχεία καταγραφής για μεταμοσχεύσεις οργάνων δεν είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ασθένειες που οφείλονται σε μύκητες είναι τόσο συχνές που μπορούν να προσβάλλουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και να αποβούν θανατηφόρες για περισσότερους από ένα εκατομμύριο, παρ’ όλο που η πλειονότητα των ασθενειών αυτών μπορούν να προληφθούν εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Με παρόμοιο τρόπο, οι παρασιτικές ασθένειες επηρεάζουν εξίσου σημαντικά την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες των χωρών, ενώ μελέτες σχετικά με τις παρασιτικές ασθένειες που μεταδίδονται μέσω ουσιών ανθρώπινης προέλευσης είναι περιορισμένες.

Είναι επομένως εύλογο να θεωρηθεί αναγκαία μια συστηματική και περιεκτική συγκέντρωση και σύνθεση στοιχείων για την εκτίμηση των κινδύνων και τον εντοπισμό στρατηγικών πρόληψης για τη μετάδοση νόσων από μύκητες και παράσιτα μέσω ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει την εκτίμηση κινδύνου και να παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των κινδύνων μόλυνσης στο μέλλον.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έλαβε πρόσφατα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών για να εκπονήσει μελέτη αξιολόγησης όλων των λοιμωδών κινδύνων και να καθορίσει προληπτικά μέτρα για τη μετάδοση μυκήτων και παρασίτων που προέρχονται από όλους τους τύπους ουσιών ανθρώπινης προέλευσης.

Μέρος αυτού του προγράμματος είναι η εκπόνηση μιας συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας για την εύρεση σχετικών στοιχείων. Η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών θα αποτελέσει πυλώνα για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη ασθενειών από μύκητες και παράσιτα που προέρχονται από ανθρώπινες ουσίες, που είναι και ο στόχος του προγράμματος που ανατέθηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab.

Το παραπάνω πρόγραμμα συντονίζεται από τον ερευνητή του FAME Lab Δρ. Πέτρο Ντίνα με τη συνεργασία αξιόλογων καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω: Ανδρέας Φλουρής (Διευθυντής FAME Lab, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας), Ιωάννης Κουτεντάκης (Καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας), Χρήστος Χατζηχριστοδούλου (Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας), Καλλιόπη Παπαδοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοτεχνολογίας Φυτών), Κωνσταντίνος Δήμας (Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας), Ιωάννης Στεφανίδης (Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας) και Κωνσταντίνος Τεπετές (Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής). Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών το πρόγραμμα συντονίζεται από το Dr Dragoslav Domanovic.

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο στην ιστοσελίδα του ygeiamou.gr

Μελέτη για τους κινδύνους μόλυνσης από μύκητες και παράσιτα μέσω ουσιών ανθρώπινης προέλευσης